Halmudbud januar 2019

Vordingborg Kraftvarme A/S udbyder igen i år - i fællesskab med SK Forsyning (Slagelse Kraftvarmeværk, Halmvarmeværket Stop 39 og Halskov Fjernvarme),  Ringsted Fjernvarme A/S, Haslev Fjernvarme I.m.b.a og  St. Merløse Varmeværk A/S, levering af halm til den kommende fyringssæson - med start den 01.08.2019. 

Budrunden starter fredag den 4. januar 2019 og tilbud skal afgives senest mandag den 21. januar 2019 kl. 12.00 .

Tilbud afgives ved at fremsende en e-mail med det/de udfyldte og underskrevne tilbudsskema(er) til Rambøll: halmtilbud@ramboll.dk

Underskrevne tilbudsskema(er) kan også sendes pr. post til Rambøll: Hannemanns Allé 53 , 2300 København S , Mrk. Halm

Spørgsmål vedrørende udbudsrunden, afgivelse af tilbud, indholdet i kontrakter og øvrige vilkår for levering af halm kan stilles til tlf.: 51 61 69 10 eller e-mail: halmtilbud@ramboll.dk,

* * * * * * *

Dokumenter til halmudbud januar 2019:

Standardvilkår Januar 2019.pdf

Tilbudsskema Januar 2019.pdf

Tro & love erklæring Januar 2019.pdf

Principper for indkøb Januar 2019.pdf

Udbudsbetingelser Januar 2019.pdf

Udbudsbrev Januar 2019.pdf

Vejledning til tilbudsskema Januar 2019.pdf