Lukkes for vandet på Ore og Masnedø

DER LUKKES FOR VANDET PÅ ORE OG MASNEDØ TORSDAG DEN 17. JANUAR MELLEM KL 9.00 – 15.00

På grund af Banedanmarks anlægsarbejde i viadukten på Orevej i Vordingborg, er Vordingborg Forsyning tvunget til at omlægge hovedvandledning, som forsyner Ore og Masnedø.

Derfor lukkes der for vandet til Ore og Masnedø torsdag den 17. januar 2019 i tidsrummet fra kl. 9.00 og frem til kl. 15.00.

Efter afbrydelsen kan der forekomme små partikler i vandet, som stammer fra løsrevne belægninger fra vandledningen. Partiklerne medfører ingen sundhedsmæssig risiko, men kan forårsage mindre tryk på vandet pga. stoppede filtre på vandhanerne. Vi anbefaler derfor alle til en dags tid efter lukningen at rense disse filtre.

Der kan også forekomme luft i vandet, hvilket kortvarigt får vandet til at se lidt mælket ud. Luften forsvinder hurtigt og det er helt uskadeligt. 

Vi beklager de gener, lukningen evt. måtte medføre.