STEGE VAND - 4

VAND TIL STEGE - OPDATERING 4

TORSDAG DEN 29.08.2019

Normal vandforsyning til vores kunder i Stege by er nu genoprettet. Vi fik udført alle de planlagte ændringer og udbedringer på hovedledningen, som skal være på plads inden vi tager det nye vandværk i brug i det nye år.

Som tidligere skrevet, så må der forventes at være en del luft i ledningsnettet, hvilket kan få vandet til at se "mælket" ud. Der er ingen sundhedsrisiko forbundet hermed, og luften forsvindet af sig selv (Lav en lille test: Fyld et glas med "hvidt" vand og lad det stå. I løbet af få sekunder forsvinder det hvide = luften).

Der må også forventes en del løsrevne belægning fra indersiden af hovedledningen, der ville kunne sætte sig i filtrene på vandhanerne mm. Også disse er uskadelige, da det er udfældninger af naturligt forekomne mineraler mm fra vandet. Men de generer meget, da det jo tilstopper vandhanernes filtre mm. Det vil derfor være en god ide at rense disse et par gange i løbet af den kommende uge.

 

ONSDAG DEN 28.08.2019 - kl. 11.45

Der arbejdes fortsat med ændringerne på hovedledningen fra Frenderup og ind til Stege. Der må derfor forventes uregelmæssig forsyning også i dag onsdag. Vi ved desværre ikke hvornår vi er helt færdige og kan derfor ikke melde et sluttidspunkt ud endnu. Men vi håber på at det bliver en gang i aften.

For at sikre en nogenlunde vandforsyning, køres der igen i dag vand til Stege vandværk fra vores andre vandværker.

Vi skal endnu en gang beklage de gener den uregelmæssige vandforsyning giver anledning til.

Da ikke alle har adgang til internet eller kan modtage information via sms, må denne information gerne deles mundtlig til alle I kender og som I ved ikke har mulighed for at se vores opdateringer. På forhånd tak.

TIRSDAG DEN 27.08.2019 - kl. 11.00

Vandforsyningen til Stege er nu på et rimelig niveau med et bedre vandtryk end som i går. Vi er dog ikke færdige med arbejdet endnu, og der må fortsat forventes uregelmæssig forsyning resten af dagen og muligvis også i morgen onsdag.

Men hvad er egentlig årsagen til alle disse forstyrrelser af vandforsyningen?  Forklaring følger her:

I dag sker vandforsyningen til Stege fra de 2 vandværker i Frenderup og i Stege. Rent vand fra Frenderup bliver via en meget lang hovedledning ledt ind på Stege vandværk, hvor det blandes med rent vand fra Stege i en fælles afgang og herfra ledes videre ud i ledningsnettet i Stege by.

I forbindelse med at Vordingborg Forsyning bygger nyt vandværk ude i Frenderup, skal der ske en hel del ændringer på hovedledningen fra Frenderup og ind til Stege. Det nye vandværk - "Møn Ny Vandværk", skal erstatte de gamle vandværker i Frenderup og i Stege.

1) For det første skal tilgangen fra Frenderup til Stege vandværk omlægges, således at den ikke længere går ind på Stege vandværk (Stege vandværk skal jo nedlægges), men i stedet for går direkte ud på ledningsnettet. Det kræver en omlægning af hovedledningen inde ved Stege vandværk samt etablering af nye ventiler mm på hovedledningen. 

2) Dernæst skal der laves nye tilslutningspunkter på hovedledningen til både Bissinge og Neble vandværkers ledningnet, således at vandforsyningen til disse 2 områder fremover vil kunne ske fra det nye vandværk i Frenderup. I dag er der allerede en tilslutning på hovedledningen til Lendemarke vandværks ledningsnet, men den ændres ikke. Tilslutningen til Gammelsø vandværks ledningsnet kommer til at ske via en ny hovedledning ude fra det nye vandværk og er derfor ikke en del af det igangværende arbejde.

3) Desuden skal eksisterende ventiler på hovedledningen fra Frenderup til Stege renoveres, og det kan kun ske i forbindelse med at forsyningen ude fra Frenderup vandværk er afbrudt.

Alle disse opgaver skal udføres stort set samtidig og har betydet, at vi har måtte afbryde forsyningen ude fra Frenderup vandværk og ind til Stege. Det er derfor kun Stege vandværk, der forsyner Stege by med vand så længe at arbejdet pågår.

De mange opgaver involverer rigtig mange folk - både vores egne og udefra kommende fra flere forskellige firmaer. Det har derfor skulle planlægges i god tid og på en sådan måde at vi fx. ikke har forstyrret tirdagsmarkeder eller folkemødet. Desuden skulle vi også ramme et tidspunkt hvor markerne har været høstet men såningen ikke påbegyndt for ikke at genere markejerne mere end højest nødvendigt.

Opgaverne skal også udføres i god tid inden "Møn Ny Vandværk" tages i brug, således at vi er sikre på at hovedledningen er i tip top stand og omlagt inde i Stege inden det nye vandværk tages i brug. Det har derfor ikke været muligt at ændre på tidspunktet for arbejdets udførelse, heller ikke selv om det er blevet højsommer igen og dermed risiko for et større vandforbrug end normalt.

Da vi på forhånd vidste at det kunne komme til at knibe i spidsbelastningsperioderne - morgener og eftermiddage, satte vi vandtrykket ned allerede mandag morgen for at spare mest muligt på vandet fra Stege vandværk og for ikke at overbelaste vandværket. Desuden var der bestilt tankvogne til at køre vand fra vores andre vandværker til Stege vandværk fra tirsdag morgen af.

Men det viste sig desværre at det nedsatte tryk ikke var nok til at opretholde en nogenlunde forsyning til Stege i går mandag - måske pga det varme og tørre vejr og dermed et større forbrug end normalt. Så Stege vandværk kunne slet ikke følge med i går. Det gav yderlig trykfald og mange kunder havde desværre i perioder stort set ingen vand, hvilket vi kun kan beklage.

Situationen udbedres i løbet af aftenen - bl.a. fordi vi fik igangsat tilkørsel med supplerende vand allerede mandag aften.

Vi er nu godt igang med de mange opgaver og forventer at være færdige i løbet af i dag tirsdag. Men inden at vandforsyningen igen er helt normal, skal hovedledningen igen fyldes med vand og vi skal have kontrolleret at vandkvaliteten er ok efter at der har været arbejdet så meget på ledningen. Så der må fortsat forventes uregelmæssig vandforsyning resten af dagen og sandsynligvis også i morgen onsdag.

Der må også forventes at være en del luft i ledningsnettet, hvilket kan få vandet til at se "mælket" ud. Der er ingen sundhedsrisiko forbundet hermed, og luften forsvindet af sig selv (Lav en lille test_ Fyld et glas med "hvidt" vand og lad det stå. I løbet af få sekunder forsvinder det hvide = luften).

Der kan også forventes en del løsrevne belægning fra indersiden af hovedledningen, der ville kunne sætte sig i filtrene på vandhanerne mm. Også disse er uskadelige, da det er udfældninger af naturligt forekomne mineraler mm fra vandet. Men de generer meget, da det jo tilstopper vandhanernes filtre mm. Det vil derfor være en god ide at rense disse et par gange i løbet af den kommende uge.

MANDAG DEN 26.08.2019

VIGTIG INFORMATION OM MANGLENDE TRYK PÅ VANDET I STEGE:

På grund af et vigtigt ledningsarbejde, som skal sikre den fremtidige vandforsyning til vores kunder i Stege, har det været nødvendigt at sætte vandtrykket ned til et absolut minimum i dag mandag og igen i morgen tirsdag den 26-27.08.2019. Det betyder at nogle af vores kunder i Stege kun har begrænset adgang til vand de 2 dage - og måske også på onsdag den 28.08.2019. Det beklager vi dybt.


Ikke alle områder er lige hårdt ramt, men vi opfordrer ALLE til at spare mest muligt på vandet. Vent fx med at tage bad, vande blomster eller fylde soppebassinet til der igen er et fornuftigt tryk på vandet.


Vi håber på at der senere i aften kan skabes lidt mere tryk på vandet, men det skal forventes at der igen i morgen og måske på onsdag vil være samme problemer.


Vi beklager endnu en gang de gener vores arbejde på ledningsnettet medfører.