Vand til Stege - nyt

VAND TIL STEGE

På grund aF tekniske problemer med den renoverede ledning imellem Frenderup og Stege vandværker, kører vi i disse dage vand til Stege vandværk således at vi kan opretholde en god, sikker og stabil forsyning med vand til vores kunder i Stege by.

Vandet hentes fra vores andre vandværker. Vi forvente at fortsætte med dette ihvertfald weekenden over.

Vores arbejde forventes ikke at give nogen gener for vores kunder.