Sløjfning af ubenyttede brønde og boringer

GRUNDVANDSSAMARBEJDET I VORDINGBORG KOMMUNE

Den danske drikkevandsforsyning er unik. Vores drikkevand kommer fra regnen – som filtreres gennem jorden – og ender som grundvand. Grundvandet pumpes op af vores vandforsyninger, som efter en enkel vandbehandling leder det ud til forbrugerne.

Udfordringen for os er, at det vand vi drikker, ikke er faldet som regn i vores egen baghave eller på vandværksgrunden. Det stammer fra en større del af landskabet omkring os. Derfor er det vigtigt for os at være fælles om at beskytte vores fælles grundvand.

En ubenyttet brønd eller boring udgør en stor risiko for drikkevandet, da den kan føre en forurening direkte ned i grundvandsmagasinet. Forureningen kan eksempelvis være sprøjtegifte, affald, oliespild mm. Det er derfor vigtigt at disse brønde og boringer bliver sløjfet.

Derfor er en række vandværker i Vordingborg Kommune i 2011 gået sammen i et fælleskab - "Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune" med det formål at gøre en indsats for sikring af grundvandet, så vi også i fremtiden kan levere rent og godt drikkevand til vore forbrugere.

"Grundvandssamarbejdet" vil uden omkostning for dig sløjfe din brønd eller boring. Eneste betingelsen er at din ejendom forsynes med vand fra en vandforsyning, der er medlem af sammenslutningen. Dog vil der ikke blive foretaget reetablering/etableret ny belægning hvor brønden har været. På listen nedenunder kan du se om dit vandværk er med.

Brug ansøgningsskemaet Ansøgningsskema sløjfning af brønd-boring rev 1.0.pdf

Se også Grundvandssamarbejdets hjemmeside eller læs folderen Vi sløjfer brønden.pdf

Eller læs mere her Et tilbud man ikke bør sige nej til 2016.pdf

Du er velkommen til at kontakte Grundvandssamarbejdet på info@vordingborg-grundvandssamarbejde.dk . Eller ring til Vordingborg Forsyning på tlf. 55 35 37 00 (imellem kl. 10.00  og 14.00).

MEDLEMMER AF GRUNDVANDSAMARBEJDET PR. 01.10.2016

Vordingborg Forsyning (Mørkeskov vandværk, Bakkebølle vandværk, Nyråd vandværk, Stege vandværk, Frenderup vandværk, Præstø vandværk )  

Allerslev-Ammendrup Vandværk   

Bakkebølle Strand Vandværk                

Bissinge Vandværk          

Bårse Vandværk               

Damme Vandværk 

Kastrup-NederVindinge Vandværk       

Klarskov Vandværk         

Kohaven-Roneklint Vandværk              

Kostræde Ny Vandværk amba.             

Køng Vandværk               

Langebæk Vandværk       

Lendemarke Vandværk    

Magleby Vandværk          

Oremandsgaard Vandværk                    

Sandvig Vandværk           

Skibbinge Vandværk        

Snertinge Vandværk I/S       

Stensved Vandværk         

Svinø Strand Vandværk   

Vordingborg Kaserne Vandværk           

Ørslev Vandværk