Vordingborg Vand A/S

Vordingborg Vand A/S
Brovejen 10, Masnedø

4760 Vordingborg
Telefon 5535 3700
Telefax 5535 3701
CVR-nr. 30 23 83 03
   
Stiftet 31. januar 2007
Hjemsted Vordingborg
Regnskabsår 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Kurt Johansen (formand)

Michael Larsen

Carsten Olsen

Michael Seiding Larsen

Heino Hahn

(alle udpeget af kommunalbestyrelsen)

Ole Knud Sørensen (forbrugervalgt)

Mogens W Bengtsson (forbrugervalgt)

Direktion
Søren Udsen Mikkelsen, adm. direktør

Revision
Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Oplysning om regnskaber på www.eogs.dk

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling blev afholdt den 14.05.2019 på selskabets adresse Brovejen 10, 4760 Vordingborg.

Hovedaktivitet
Vordingborg Vand A/S's hovedaktivitet er at forsyne forbrugerne med rent drikkevand og fremskaffe den nødvendige mængde vand.

Vordingborg Vand A/S leverer vand til ca. 20.000 personer i Vordingborg, Stege og Præstø.

Der behandles i alt 1.1 mill. m3 vand fra følgende vandværker:

  • Mørkeskov Vandværk
  • Bakkebølle Vandværk
  • Stege Vandværk
  • Frenderup Vandværk
  • Præstø Vandværk

Afregningen sker igennem godt 8.000 målere.