Klima og kloak

Klimaændringerne medfører i disse år flere voldsomme regnskyl, og kloaksystemet skal derfor aflede større mængder regnvand, end vi er vant til. Ikke alle kloakker er dimensioneret til de meget store mængder vand, og vi oplever derfor af og til problemer med oversvømmede områder og vand i kældre.

De fleste eksperter er enige om, at klimaforandringer fortsætter de kommende år, og det tager vi hensyn til, når vi anlægger nye ledningsnet, og når vi renoverer det eksisterende kloaksystem.

Der er en del, du selv kan gøre, for at undgå vand i kælderen. Det kan du læse om her.

Brug_af_regnvand til toiletskyl.pdf

Yderligere oplysninger
Du kan finde yderligere oplysninger om klimaændringer og kloak her.

klima